De Procedure


Waarom Independent Recruiters? 

De markt voor werving en selectie is zeer competitief en bestaat uit talloze kleine en enkele grote spelers. Bij ons geloven we dat het de persoonlijke aanpak van onze consultants is, die ons succes bepaalt. We hechten veel waarde aan de professionaliteit en vakbekwaamheid van onze consultants, omdat zij ons onderscheidend vermogen vormen.

Onze wervings- en selectieprocedure wordt aangepast aan de wensen van de opdrachtgever en biedt flexibiliteit. Een standaard procedure omvat de volgende stappen:

Kennismaking 

Bij ons staat de opdrachtgever centraal. Wanneer wij nog niet eerder met de organisatie of specifieke afdeling hebben samengewerkt, plannen wij een persoonlijke kennismakingsafspraak. Tijdens deze ontmoeting streven wij naar een zo compleet mogelijk beeld van de organisatie en de vacature houdende afdeling. We willen precies weten wat de wensen zijn met betrekking tot de functie en de gewenste kandidaat. Het liefst zitten we hiervoor samen met de (P&O) manager van de organisatie en de manager van de afdeling waar de vacature openstaat.

Opstellen bedrijfs- en functieprofiel 

We stellen op basis van verstrekte informatie een bedrijfs- en functieprofiel op, welke met de opdrachtgever wordt doorgenomen en geaccordeerd voordat ze gebruikt worden om kandidaten te informeren. Wanneer de kandidaten die wij hebben voorgesteld worden uitgenodigd, bieden wij intensieve begeleiding in het verdere verloop van de procedure. Een open en eerlijke feedback tussen beide partijen is essentieel om de procedure zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Benaderen van mogelijke kandidaten

We voeren een marktscan uit op basis van het bedrijfs- en functieprofiel en benaderd proactief potentiële kandidaten. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, namelijk door kandidaten te benaderen die al in onze portefeuille zijn opgenomen, kandidaten die interesse in de vacature hebben getoond via (online) advertenties en door middel van headhunting.

Selectieronde 

Onze consultants voeren diepgaande persoonlijke gesprekken met de geselecteerde kandidaten, waarbij we uitgebreid ingaan op hun Curriculum Vitae, wensen en ambities. Het is belangrijk dat de kandidaat klaar is voor de volgende stap in zijn, haar of diens carrière, waarbij persoonlijke ontwikkeling en groei centraal staan. Op deze manier kunnen we kandidaten selecteren die zowel qua profiel als instelling perfect bij de organisatie van de opdrachtgever passen. Indien van toepassing, controleren wij ook de referenties van de kandidaten.

Voorstellen van de geselecteerde kandidaten 

We stellen de kandidaat voor die het best past bij het (competentie)profiel en de cultuur van de opdrachtgever, en voorzien dit van een uitgebreide motivatie. Als de opdrachtgever dat wenst, kunnen we tijdens de procedure erkende, onafhankelijke bureaus inschakelen voor tests en evaluaties, met wie we goede relaties hebben.

Nazorg 

Na de plaatsing van de kandidaat blijven we in contact met zowel de opdrachtgever als de kandidaat om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en dat de keuze voor beide partijen de juiste was. Dit stelt ons in staat om bij eventuele toekomstige opdrachten nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van onze klanten en kandidaten.